මංගල රාත්‍රිය වෙනුවෙන් යට ඇඳුම්තෝරාගැනීමේදී සැලකිය යුතු කරුණු.


විවාහයෙන් පසු බිරිඳ හා සැමියා ලෙස ගත කරන ප්‍රථම රාත්‍රිය වඩාත් සුන්දර සහ මතකයේ රැඳෙන රාත්‍රියක් බවට පත්කරගැනීමට උපකාරී වන එක් දෙයක් තමයි බිරිඳ විසින් ඒ අවස්ථාවට ගැළපෙන යට ඇඳුම් එසේත් නැතිනම් කොමුපිළි ඇඳීම. මේ ලිපියෙන් අපි සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ මංගල රාත්‍රිය වෙනුවෙන් යට ඇඳුම් තෝරාගැනීමේදී කාන්තාවන් විසින් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු කිහිපයක් ගැනයි.


  • ඔබේ ශරීරයේ හැඩය පිලිබඳ සැලකිලිමත් වන්න.

ඔබ තෝරාගන්නා යට ඇඳුම කුමක් වුවත් එය ඔබේ ශරීරයට ඉතා හොඳින් තදවන එමෙන්ම ඔබට සුවපහසුවක් ගෙන දෙන ඇඳුමක් විය යුතුයි.


  • සරාගික ඇඳුමක් තෝරාගන්න

මෙය ඔබ දෙදෙනාගේනම් හැඟීම් වඩාත් රසවත් කිරීමට හේතුවක් වේවි.

ශරීරයේ ලාලිත්‍යය කැපී පෙනෙන සුළු ඇඳුමක් තෝරාගන්න
ලේස්, සැටින් අල්ලා හැඩ ගන්වා ඇති යට ඇඳුම්, එමෙන්ම ඔබේ ශරීර වර්ණයට ගැළපෙන පැහැයක් සහිත සිනිඳු ඇඳුම් ඔබට ස්වාභාවිකවම ලැබී ඇති කාන්තා ලාලිත්‍යය වඩා ඔප් නංවාවි.


  • ඔබට දැරිය හැකි මිල පරාසයන්හි ඇති ඇඳුම් තෝරාගන්න.

මේ සඳහා අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් වියදම් දැරීමට කිසිසේත්ම අවශ්‍ය නැහැ. විවිධ මිල පරාසයන්ගේ යට ඇඳුම් මේ වන විට වෙළෙඳපොලේ සුලබව දකින්නට ලැබෙනවා. ඒ අතරින් ඔබේ අයවැයට ගැළපෙන ඇඳුම් ඔබට තෝරාගත හැකියි.


  • ඇඳුමේ තත්වය (quality) පිලිබඳ සැලකිලිමත් වන්න.

ඇඳුම මැසීමට භාවිතා කර ඇති රෙදි හා වෙනත් අමුද්‍රව්‍ය පිලිබඳ මෙන්ම ඒවා නිසා ඔබේ ශරීරයට අපහසුවක් ඇතිවනවාද යන්න හා ඒවායේ කල් පැවැත්ම පිළිබඳවද සැලකිලිමත් වන්න.


  • සැමියාගේ රුචිකත්වයන් සැලකිල්ලට ගන්න.

අවසානයට සඳහන් කළත් වඩාත්ම වැදගත් වන්නේ මෙම කරුණයි. ඇඳුම් තෝරාගැනීමට ඔබ ඔහු කටුව යා යුතු නැහැ. එහෙත් ඔහු වඩාත් ප්‍රිය කරන පැහැයන් ආදී දෑ පිලිබඳ සිතා ඇඳුම් තෝරාගතහොත් මංගල රාත්‍රියේදී ඔහුව පුදුමයට පත්කිරීමට ඔබට හැකියාව ලැබේවි.

This is the one and only positive sex educational website in sri lanka and written in Sinhala language

0 comments: