යුග දිවි සතුට නැති කරන එන්ඩොමෙට්‍රියෝසිස්.


යුග දිවියට බලපාන නොයෙක් ආකාරයේ කාන්තා රෝග පිළිබඳව පසුගිය සති කිහිපය පුරා අප සාකච්ඡා කළා ඔබට මතක ඇති. ඒ ආකාරයට යුග දිවියට බලපාන තවත් ගැටළුකාරි තත්ත්වයක් වන බොහෝ කාන්තාවන් පෙළෙන අධික උදර වේදනාවට බලපාන රෝගි තත්ත්වයන් පිළිබඳව අද අපි කතා කරමු.

කාන්තාවන්ගේ අධික උදර වේදනාවට ප්‍රධාන වශයන් බලපාන එක් රෝගී තත්ත්වයක් එන්ඩේ‍රාමෙට්‍රියෝසිස් නමින් හැඳින්වේ. උදරය තුළ රුධිර ගෙඩි හට ගැනීම මෙම රෝගී තත්ත්වයයි. මාසික ඔසප්වීමේදී පිටවන රුධිරය උඩු අතට ගමන් කොට ස්වල්ප වශයෙන් උදරය තුළ තැන්පත් වීම මෙහිදී සිදුවේ. ඒ ආකාරයට ඉතා සුළු වශයෙන් උදරය තුළ එකතු වන රුධිරය කාලයක් ගත වන විටදී විශාල රුධිර ගෙඩි බවට පත් වීම එන්ඩේ‍රාමෙට්‍රියෝසිස් රෝගය හට ගන්නා එක් ආකාරයකි.

එලෙස ඔසප් රුධිරය ආපස්සට ගමන් කර උදරයේ තැන්පත් වීමට අමතරව සමහර අවස්ථාවලදී රුධිරය උදරය තුළ නිපදවීමද සිදුවේ. ගර්භාෂයේ ඇතුළත සිවියට සමාන සිවි කොටස් උදරය තුළද පිහිටා තිබිම ඊට හේතුවයි. 

එවිට වසර ගණනාවක් පුරා සියුම් බිඳිති වශයෙන් එකතු වන රුධිරය පසුකලෙක විශාල ගෙඩි බවට පත්වීම සිදුවේ. මෙය මාසික ඔසප්වීම පවතින කාලය පුරා දැඩි වේදනාවක් ඇති කරවන අතර අඹුසැමි සබඳතාවයද ඉතා වේදනාකාරී විය හැකිය.

මෙහි ඇති ගැටළුව නම් මෙම රෝගය මුල් කාලයේදී බොහෝවිට හඳුනා ගැනීමට නොහැකි වීමය. මෙවැනි රෝගී තත්ත්වයකදී බොහෝ විට සිදුකරන ස්කෑන් පරීක්ෂණයකට මුල් කාලයේදී මෙම ගෙඩි හසු වන්නේ නැත. එහෙත් විශාල රුධිර ගෙඩි බවට පත් වන්නට පෙර සිදු කරන ලැපරස්කොපි පරීක්ෂණයකදී මුල් අදිරයේදී රුධිර ගෙඩි හඳුනා ගන්නට හැකියාව තිබේ. ලැපරස්කොපි පරීක්ෂණයේදී පෙකනිය තුළින් උදරය තුළට ඇතුළු කරන කුඩා කැමරාවක් මගින් උදරය තුළ පරීක්ෂා කිරීම සිදු කරයි.

ඒ ආකාරයට ලැපරස් කොපි පරීක්ෂණයක් මගින් මෙම රෝගී තත්ත්වය මුල් කාලයේදීම හඳුනාගත් විටදී ඖෂධ මගින් මාසික ඔසප්වීම තාවකාලිකව නතර කර ‍ලේ ගෙඩි විශාල වීම වළක්වා ගත හැකිය. එහෙත් ‍ලේ ගෙඩි විශාල වන තුරු රෝගය හඳුනා නොගත් විටදී සැත්කමක් මගින් විශාල රුධිර ගෙඩි ඉවත් කරන්නට සිදුවේ. සැත්කමට පසුවද මාස නමයක් පමණ කාලයක් ඔසප් වීම නතර වන ආකාරයට ඖෂධ ලබා දෙන්නට වෛද්‍යවරු පියවර ගනිති. එසේ මාසික ඔසප්වීම තාවකාලිකව නතර කරන්නට අවශ්‍ය වන්නේ එසේ නොකළ විටදී නැවත නැවතත් රුධිර ගෙඩි හට ගැනීමට  වැඩි හැකියාවක් ඇති නිසාය.

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය ආර්. එන්. ජී. රාජපක්ෂ
 [උත්පලා සුභාෂිනි ජයසේකර]

This is the one and only positive sex educational website in sri lanka and written in Sinhala language

0 comments: